25.–28. 7. 2024

Sazka

25.–28. 7. 2024

Ochrana osobních údajů

Na ochranu osobních údajů našich partnerů a lidí, se kterými přijdeme v rámci naší činnosti do kontaktu, klademe velký důraz. Právní úpravu ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) bereme vážně a implementovali jsme ji do našich vnitřních postupů a zásad.

I. Základní ustanovení
Správce osobních údajů je Czech Cycling Tour, s.r.o., IČ: 09557164, se sídlem Maiselova 25/4, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 338144 (dále jen „Správce“).

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává

 • kontaktní údaje: jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa;
 • technická data: automaticky sbírané informace o návštěvách webové stránky Czech Tour;
 • záznamy a informace související s komunikací s Vámi;
 • obrazové a obrazově-zvukové nahrávky zachycující období před, během a po jednotlivých závodech, kterých jste se účastnili,

 III. Zákonný důvod a účel pro zpracování osobních údajů
Veškeré osobní údaje zpracováváme na základě:

 • plnění právních povinností Správce zejm. v oblasti daňové a účetní;
 • smlouvy či dohody, kterou jsme uzavřeli, a to za účelem splnění našich povinností vyplývajících z takové smlouvy či dohody, k umožnění nákupu a dodávky zboží či služeb, který může subjekt údajů u nás poptávat;
 • oprávněného zájmu Správce, zejm. rozvoj a vylepšování činnosti Czech Tour, ochrana právních nároků Správce, vytváření statistiky navštěvovanosti webových stránek Czech Tour, rozvoj služeb poskytovaných Správcem, novinářské a marketingové účely;
 • Vašeho odvolatelného, informovaného a svobodného souhlasu.

IV. Doba uchovávání osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany práv Správce.

V.  Příjemci osobních údajů
V závislosti na účelu zpracování a konkrétních okolností mohou patřit mezi příjemce Vašich osobních údajů i jiné osoby (v pozici zprostředkovatele nebo samostatného správce) a to zejména:

 • poskytovatelé technické a administrativní infrastruktury,
 • poskytovatelé služeb souvisejících se zabezpečením organizace závodů (zpracování výsledků závodů, poskytovatelé on-line služeb, platebních služeb, provozovatelé platformy pro registraci a uzavření smluv, poskytovatelé podpory v oblasti uchovávání dat a informačních systémů apod.),
 • externí poskytovatelé zejména poštovních, cloudových a telekomunikačních a zpravodajských služeb, či služeb v oblasti marketingových činností, sociálních médií, služeb v oblasti podpory a provozu webových stránek a bezpečnostních služeb.

 V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje prostřednictvím zprostředkovatelů jako zvláštní kategorie příjemců osobních údajů, dbáme na to, aby tyto subjekty postupovaly v souladu s platnými právními předpisy a podmínkami ujednanými ve smlouvě o zpracování osobních údajů, aby byly vázány mlčenlivostí a Vaše údaje chránily v souladu s požadavky GDPR.

VI. Práva subjektů údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží níže specifikovaná práva dle podmínek stanovených v GDPR.

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům.
 • Právo na opravu či doplnění osobních údajů.
 • Omezení zpracování osobních údajů či výmaz osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním.

Vaše práva můžete uplatňovat prostřednictvím stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n, www.uoou.cz.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti, se na nás můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

 • Email: info@czechtour.com
 • Doručovací adresa: Šlikova 287/20, 169 00 Praha 6 – Břevnov

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, které zpracovává.
 • Správce přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • Správce si vyhrazuje právo měnit a aktualizovat tyto zásady v souladu s platnými právními předpisy.

Tyto zásady jsou platné a účinné od 10. 4. 2024.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies