25.–28. 7. 2024

Sazka

25.–28. 7. 2024

Ochrana osobních údajů

Na ochranu osobních údajů našich partnerů a lidí, se kterými přijdeme v rámci naší činnosti do kontaktu klademe velký důraz. Novou právní úpravu ochrany osobních údajů (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR) bereme vážně a implementovali jsme ji do našich vnitřních postupů a zásad.

Správcem Vašich osobních údajů je:

Czech Cycling Tour s.r.o., IČ: 09557164, se sídlem Maiselova 25/4, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 338144 (dále jen „Správce“).

Proto, abychom mohli fungovat, čas od času potřebujeme osobní údaje konkrétních osob. Vaše osobní údaje získáváme nebo si je dále ponecháváme vždy na základě alespoň jednoho z následujících právních důvodů:

  • Splnění smlouvy: k tomu, abychom uzavřeli smlouvu a následně dle smlouvy plnili, potřebujeme Vaše základní identifikační a kontaktní údaje, případně obdobné údaje o dalších osobách (např. kontaktní osoby apod.).
  • Splnění právní povinnosti: někdy můžeme Vaše osobní údaje mít nebo si je dále ponechávat, protože to vyžaduje zákon (např. zákon o účetnictví).
  • Vaše osobní údaje můžeme mít na základě Vašeho souhlasu: pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, tak jej můžete kdykoliv odvolat.
  • Oprávněný zájem: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z důvodu oprávněného zájmu, kterým může být např. ochrana proti případným soudním sporům.

Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme vždy pouze na dobu nezbytně nutnou. Poté, co již nebudeme oprávněni Vaše osobní údaje dále zpracovávat, provedeme jejich výmaz nebo anonymizaci dokumentů, ve kterých jsou obsaženy.

Sdílení osobních údajů

V rámci chodu a fungování Správce využíváme i služeb externích spolupracovníků nebo dodavatelů, kteří v rámci poskytování těchto služeb mohou získávat i přístup k osobním údajům. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky ochrany osobních údajů, k čemuž je důsledně smluvně zavazujeme.

Nad svými osobními údaji budete mít pořád kontrolu:

  • máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů,
  • máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme,
  • máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,
  • máte právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme,
  • máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů,
  • máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, které zpracováváme.

Uplatnění vašich práv

Vaše práva můžete kdykoliv uplatnit online na e-mailové adrese info@czechtour.com. Abychom zajistili, že komunikujeme opravdu s osobou, která je subjektem osobních údajů, a aby nedošlo k neoprávněnému úniku osobních údajů, jsme povinni ověřit Vaší totožnost. V případě, že nebudeme moci ověřit Vaši totožnost, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět. Na Vaši žádost odpovíme co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od jejího podání.

Vaše práva vůči dozorovému orgánu (ÚOOÚ) lze uplatnit prostřednictvím následujících kontaktů: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n, www.uoou.cz.

Pokud máte v souvislosti s osobními údaji jakékoliv dotazy, neváhejte nám napsat na info@czechtour.com.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies